close
Menu

Verksamhetspolicy

Text

Verksamhetspolicy

Svenssons Motor bedriver försäljning, service och reparationer av traktorer, lantbruksmaskiner, samt trädgårds- och parkmaskiner. Vår strävan är att med lokal förankring finnas nära våra kunder och erbjuda ett komplett utbud av produkter och tjänster för att öka våra kunders effektivitet och lönsamhet. Vi gör det genom kompetenta medarbetare, egen verkstad och marknadsledande produkter. När våra kunder söker råd hos oss, ska vi redan ha utvecklat en lösning för att möta behoven.

 

Vår verksamhet påverkar miljön på flera sätt. Bland de negativa aspekterna finns uppkomst av avfall, användning av kemikalier och transporter. Bland de positiva finns vår förmåga att genom effektivisering minska våra kunders förbrukning av drivmedel, samt den lokala närvaron.

 

Vi ska alltid uppfylla de lagar och krav som ställs på oss och vi ska alltid sträva efter att förstärka våra positiva aspekter, liksom att minska de negativa. Ständig förbättring hjälper oss att motverka föroreningar och förbrukning av resurser, samt ger oss stolta medarbetare och ett starkt varumärke. Det ger oss nöjda kunder och stärker vår position in i framtiden.