close
Menu

John Deere produktlansering i Denmark

Både danska och svenska återförsäljare inböjds till introduktionen av nya John Deere S700-serien tröskor den 1:a augusti i Fredericia. Några dagar senare upprepades introduktionen för kunder och pressen.

Det vanligaste är att skandinaver måste resa söderut när John Deere introducerar en ny maskinserie.
”I år samlade vi emellertid återförsäljare, kunder och press från Danmark, Sverige och Nederländerna”, berättar produktspecialist Mogens Olsen från John Deere International.
Tillsammans med tre kollegor genomförde Mogens den imponerande lanseringen och genomgången av John Deeres nya S700-serien tröskor den 1–3 augusti, ett evenemang som också inkluderade uppgraderingarna på L1500-serien storbalspressar.
”Det var ett lysande arrangemang, och både vi och våra kunder fick en mycket fin upplevelse”, säger Keld Andersen från återförsäljaren Herborg Smede- og Maskinforretning.
Jonas Schandorff Christiansen, försäljningskonsult hos Semler Agro i Odense, håller med och lägger till: ”Hela evenemanget var toppen, och det var ett sant nöje att få möjlighet att uppleva den här typen av evenemang i Danmark.”
Totalt 35 representanter från danska, svenska och nederländska återförsäljare deltog.

En kunskapsbaserad introduktion
Evenemanget ägde rum där John Deere maskinerna kommer att användas, nämligen på King Agro A/S i Fredericia, som är en stor växtodlingsproducent.
”När vi lanserar nya tröskor eller introducerar andra nyheter, är det särskilt viktigt att återförsäljarnas säljare får en bra maskingenomgång”, berättar Mogens Olsen. ”Det är ju de som kommer att behöva visa upp och förklara alla nya funktioner för potentiella köpare.”
”Vi fick med oss mycket ny kunskap hem”, säger Jonas Schandorff Christiansen. Han deltog både i produktgenomgången tisdagen den 1:a augusti, och den mer allmänna Öppet hus-visningen torsdagen den 3:e augusti, där kunder och fackpress var inbjudna.

Regn gav fler besökare
Det kan verka riskabelt att arrangera en produktlansering mitt i skördesäsongen. Särskilt om man försöker locka lantbrukare som kan ha ett intresse av världens största tröska.
”Man skulle kunna säga att vi hade tur att det var mycket dåligt väder på torsdagen när det var visning för kunder”, enligt Keld Andersen.
En vecka före introduktionen hade han försökt att få kunder att bekräfta att de tänkte närvara, men ingen var beredd att definitivt boka upp sig. ”Men när vi sedan ringde dagen innan, tackade 15 kunder ja till inbjudan, och de blev mycket imponerade”, berättar Keld vidare.
Totalt kom det 70 besökare på torsdagen, varav nio var från fackpressen. Onsdagen ägnades åt en introduktion för säljare som normalt inte är inblandade i tröskförsäljning, utan ägnar sig åt annan John Deere utrustning.
”De var tre mycket fina dagar som gav en mycket positiv upplevelse, inte minst för återförsäljarna”, avslutar Mogens Olsen.