close
Menu

Corona

Information om coronaviruset (covid-19)

Hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet för Svenssons Motor både för våra kunder och medarbetare.
Folkhälsomyndigheten bedömer för närvarande risken för allmän smittspridning i Sverige som MYCKET hög. Vidare har myndigheten den 11 mars begärt att regeringen ska fatta beslut om att inga sammankomster med fler än 500 personer ska få hållas i Sverige.

Svenssons Motor har idag fattat beslut att ALLA planerade utbildningar, visningsdagar och övriga sammankomster tillsvidare är INSTÄLLDA. Maskinvisningen i Växjö är alltså inställd. För den inställda AMS-utbildningen i Växjö kommer ny inbjudning skickas ut när läget har stabiliserats.

Vi fortsätter följa riskbedömningar och riktlinjer från svenska myndigheter samt från EU (European Centre for Disease Prevention and Control) och WHO.

De som planerar att besöka oss och har sjukdomssymtom bör stanna hemma och kontakta sjukvården. I övrigt pågår ordinarie verksamhet.

Mer information finns på dessa länkar:�https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/