close
Menu

Företag

Sedan starten 1969, har vår verksamhet stegvis expanderat från försäljning och service av traktorer till att även omfatta ett brett sortiment för lantbruks-maskiner, skog och trädgård, samt maskiner för grönytor.

Nyströms Maskin AB i Jönköping, förvärvades som dotterbolag till företaget 2003. I Januari 2015 fusionerades det med moderbolaget och är nu en filial inom Svenssonsgruppen. Verksamheten i Jönköping är inriktad mot försäljning, service samt reservdelar av grönytemaskiner.

År 2012 införlivades Agro maskiner Gotland AB som dotterbolag i koncernen. En fullständig anläggning med försäljning- service- reservdelar som täcker den gotländska marknaden. Under 2012 har vi förstärkt vår organisation kraftfullt med ett antal nya medarbetare inom service/eftermarknad, golfspecialist, ledning och administrativa funktioner för att möta nya utmaningar i framtiden. 

1o November 2014 öppnades en fullskalig anläggning i Växjö. Vi har ständigt förändrat och förnyat oss och har gått från, att vid starten 1969 ha fem anställda och en omsättning på 800 000 kronor, till att ca. fyrtiofem år senare vara 50 anställda.

Idag servar vi drygt 2000 John Deere traktorer i vårt distrikt.  Hela vår verksamhet är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001, din garanti för en konstant hög servicenivå.